SKOGSTJÄNSTER

Textbox Section

Precisionsfällning på ambassad

Stock och Sten från Haninge utför en precisionsfällning på Indonesiska ambassaden i Stockholm 170411.

Avverkningsuppdrag Kattviksvägen Dalarö
Mindre avverkningsuppdrag

Eftersom huvuddelen av arbetet utförs manuellt minskar skadorna på marken och skogsbestånden. Det är speciellt viktigt när det gäller extra känsliga miljöer som t ex: Kulturmiljöer (betes- ängs- och hagmark, fornminnen, torparmiljöer, åkerholmar etc.), fuktiga marker, ädellövskog, tätortsnära marker, vandringsleder och dylika områden där produktion troligen inte är främsta målet. Det kan även vara mindre skogspartier.
Till vår hjälp har vi röjsågar, motorsågar och lantbrukstraktorer med huggarvagnar och vinschar, vilket gör att vi kan ta fram virket utan att behöva köra in i känsliga bestånd.

I och med att vi åtar oss mindre uppdrag begränsas väntetider, och vår målsättning är att kunna vara på plats för att påbörja uppdraget senast en månad efter beställning.
Vårt motto är att det är du som markägare som bestämmer hur du vill att det färdiga resultatet skall vara. Givetvis finns vi till hands med goda råd och idéer.
Har du objekt eller frågor – tveka inte att ringa!

Mindre avverkningsuppdrag Kattviksvägen Dalarö 1

Mindre avverkningsuppdrag Kattviksvägen Dalarö 1

Mindre avverkningsuppdrag Kattviksvägen Dalarö 2

Mindre avverkningsuppdrag Kattviksvägen Dalarö 2

Mindre avverkningsuppdrag Kattviksvägen Dalarö 3

Mindre avverkningsuppdrag Kattviksvägen Dalarö 3

Mindre avverkningsuppdrag Kattviksvägen Dalarö 4

Mindre avverkningsuppdrag Kattviksvägen Dalarö 4

 
Nedtagning av svårfällda träd på tomter

Vi utför sedvanliga arboristtjänster, så som olika typer av beskärning, rådgivning, riskbedömning och nedtagning av svårfällda träd. Vi kan även erbjuda stubbfräsning, samt bortforsling av ris och stamdelar.
Vi klättrar upp och sektionsfäller om det inte går att fälla på traditionellt sätt, firar ner grenar och stambitar om de riskerar att skada byggnader eller annat på din tomt.

Rådgivning om och kring trädfällning.
Vad finns det för olika möjligheter, kan man-, får man-, bör man fälla? Vilket sätt passar mig bäst? Vi bidrar gärna med vår erfarenhet och ger tips om vad som passar just ditt projekt.

 
Nedtagning av svårfällt träd i slottsmiljö
Textbox Section
Svårfällt träd i slottsmiljö 1

Svårfällt träd i slottsmiljö 1

Ett träd är på väg att falla på slottsgården och området är avspärrat för att förhindra fara för allmänheten
Svårfällt träd i slottsmiljö 2

Svårfällt träd i slottsmiljö 2

Med hjälp av skotaren säkrar vi trädet för att förhindra skador på övriga träd
Svårfällt träd i slottsmiljö 3

Svårfällt träd i slottsmiljö 3

Trädet är säkert fällt
Svårfällt träd i slottsmiljö 4

Svårfällt träd i slottsmiljö 4

Vi kapar det nedfallna trädet för bortforsling
Svårfällt träd i slottsmiljö 5

Svårfällt träd i slottsmiljö 5

Vi återställer alltid platsen efter utfört uppdrag så det blir rent och snyggt
Svårfällt träd i slottsmiljö 6

Svårfällt träd i slottsmiljö 6

Uppdraget utfört, det enda som vittnar om vad som hänt är en liten stubbe
Röjningar för byggnation

Röjning av tomt/mark inför nybyggnationer.
Inför ett nybygge förbereder vi tomten inför bygget genom avverkning av träd, sprängning av sten och berghällar, schaktar tomten samt gör en väg fram till tomten om det inte redan finns.

 
Skogskörslor
Textbox Section