BERGSPRÄNGNING

Textbox Section
Sprängning i känslig miljö

Vid sprängning i känsliga miljöer krävs både kunskap och erfarenhet.
Ibland behöver sprängning utföras nära en befintlig husgrund, exempelvis i samband med dränering eller vid tillbyggnadsarbeten. Vi vidtar då olika åtgärder för att sprängarbetet ska utföras så skonsamt som möjligt med låga vibrationer så att fastigheten inte tar skada av vibrationerna.

 
Sprängning för villagrunder

Inför ett nybygge förbereder vi tomten inför bygget genom sprängning av sten och berghällar, schaktar tomten samt gör en väg fram till tomten om det inte redan finns.

 
Bortforsling av sprängmassor

I samband med sprängning ombesörjer vi givetvis också bortforsling av överbliven sprängsten.

 
Sprängning för husbygge på Dalarö
Textbox Section
PopThumb 1

PopThumb 1

PopThumb 2

PopThumb 2

PopThumb 3

PopThumb 3

PopThumb 4

PopThumb 4

PopThumb 5

PopThumb 5

PopThumb 6

PopThumb 6

PopThumb 7

PopThumb 7

PopThumb 8

PopThumb 8

PopThumb 9

PopThumb 9

PopThumb 10

PopThumb 10

PopThumb 11

PopThumb 11

PopThumb 12

PopThumb 12

PopThumb 13

PopThumb 13

PopThumb 14

PopThumb 14

PopThumb 15

PopThumb 15

PopThumb 16

PopThumb 16

PopThumb 17

PopThumb 17

Borrvagn Tamrock

Borrvagn Tamrock

Borrvagn kontrollpanel

Borrvagn kontrollpanel

Borrvagn Tamrock

Borrvagn Tamrock

PopThumb 4

PopThumb 4