Stock och Sten

Skogstjänster, markarbeten och sprängning i södra Stockholm med omnejd.
Även i Stockholms södra arkipelag.

SKOGSTJÄNSTER

Mindre avverkningsuppdrag
Nedtagning av svårfällda träd på tomter
Röjningar för byggnation
Skogskörslor

BERGSPRÄNGNING

Sprängning i känslig miljö
Sprängning för villagrunder
Bortforsling av sprängmassor

FÄLLNING I SVÅR MILJÖ

Precisionsfällning
på Indonesiska ambassaden
i Stockholm

VILL DU DISKUTERA ETT NYTT PROJEKT?

KONTAKTA OSS!